Wood 7

Wood 7 är en eldstad designad så att aska och glöd samlas i botten automatiskt. Den bör därför placeras på en brandsäker yta som inte leder värme på ett sådant sätt att elden kan sprida sig. Konstruktionen gör att brännkammaren är något skyddad från vinden, samtidigt som man säkerställer att veden lättare brinner ner med hjälp av gravitationen. Brännkammaren placeras lite ovanför marken så att värmen leds mot marken i mindre utsträckning än annars.

Prisförfrågan