Försäljningsvillkor

§ 1 AVTALSVILLKOR
Dessa villkor gäller mellan kunder och Infravelo AB, organisationsnummer: 559274-4147. De gäller endast transaktioner som görs via webbutiken Infravelo.se

§2 ERBJUDANDE, LEVERANS OCH PARTIELL LEVERANS
(1) Urvalet av produkter med priser på vår webbutik Infravelo.se utgör inte ett bindande erbjudande från vår sida. Objekt kan ha gått ut och priserna kan ha ändrats. I sådana fall kommer vi inom rimlig tid att ta kontakta och klargöra situationen. Om kunden inte kan eller inte vill upprätthålla köpet kommer den betalda köpeskillingen att returneras omedelbart.

(2) Varor för köp i nätbutiken levereras inte till kunder utanför Sverige.

(3) Om varan du beställde är slutsåld förbehåller vi oss rätten att annullera beställningen.

(4) Vi förbehåller oss rätten att genomföra en delleverans till kunden så snart vi har varan i lager och kan skicka den.

§3 ANSVAR
(1) Skadekrav från kunden undantas från vårt ansvarsområde. Detta gäller krav på ersättning i händelse av dödsfall, kroppsskada, hälsoproblem eller skador från betydande avtalsförpliktelser. Till exempel skador orsakade av avsiktlig eller grov vårdslöshet av oss eller en av våra representanter eller juridiska ombud.

(2) I händelse av skada till följd av att vi inte har uppfyllt avtalet, tar vi ansvar för avtalsenliga skyldigheter, såsom förutsebar skada. Gäller inte skador orsakade av vårdslöshet eller skador som medför krav från kunder för dödsfall, kroppsskada eller hälsoproblem.

(3) Ändringar av punkterna 1 och 2 gäller endast till förmån för våra företrädare och juridiska ombud, om de görs direkt mot dessa aktörer.

(4) Reglerna för produktansvar förblir oförändrade.

§4 VILLKOR FÖR RABATTKUPONG
Följande villkor gäller för rabattkuponger, om inte annat överenskommits. Villkoren gäller inte presentkort som köpts i vår onlinebutik.

1) Rabattkupongen kan bara användas i vår webbutik. För att lösa in kupongen måste samma e-postadress som kupongen skickades till användas. Kupongen kan inte överföras till någon annan. Endast en kupong kan lösas in per beställning. Kuponger kan inte kombineras, bytas mot kontanter och kan inte sättas ihop.

2) Giltighetstiden och i vissa fall minimivärdet (inkl. moms, exkl. fraktkostnader och avgifter) dokumenteras i kampanjen i samband med vilken kupongen skickas ut.

3) Kupongvärden fördelas på de beställda produkterna. Om du returnerar beställda produkter med rabatt får du inte tillbaka beloppet från kupongen och den kan inte användas igen. Om kupongen är reserverad för ett minsta beställningsbelopp måste värdet på de återstående produkterna överstiga detta belopp. Annars kan inte kupongen lösas in. Om du returnerar beställda produkter med rabatt får du inte tillbaka beloppet från kupongen och det kan inte användas igen.

§5 PRISER
Priserna i webbutiken är exklusive moms. Fraktkostnader tillkommer senare. Vi levererar inte till kunder utanför Sverige vid inköp i webbutiken. Sådana kunder måste kontakta oss via e-post eller telefon.

§6 FÖRETAGSKUNDER
För företagskunder gäller en allmän produktgaranti på två år för tillverkningsfel och om produkten slutar fungera. Det kan finnas undantag när garantin upphör, till exempel när produkten upphör att fungera på grund av skadegörelse. Vissa produkter kan ha både en kortare eller längre garantiperiod än den allmänna produktgarantin på två år. Kontakta oss därför om garantifrågan är oklar i produktbeskrivningen i webbutiken och du önskar få detta klargjort innan köpet.

Företagskunder kan inte bara returnera produkter utan särskild anledning. I praktiken kan undantag göras på grundval av en omdömesbaserad bedömning som utgår ifrån vad som är rimligt, etiskt och moraliskt.

§7 PRIVATKUNDER
För privatkunder gäller konsumentköplagen. Du har rätt att returnera beställda produkter inom 100 dagar utan att ha någon speciell anledning. 100 dagars returrätt gäller från det att du fick de beställda produkterna. För att kunna returnera varorna / utöva ångerrätten måste du informera oss via e-post eller brev. Returfristen är uppfylld om du skickar ett meddelande om returen innan perioden har löpt ut.

Om du returnerar en beställning återbetalar vi alla betalningar vi har fått från dig, inklusive frakt (exklusive extra kostnader om du har valt en annan leveransmetod än den vi erbjuder) inom 14 dagar från det datum då vi fick besked om din avbokning.

Ångerrätten upphör tidigt i följande fall: Vid leverans av förseglade varor, som av hälso- eller hygieniska skäl inte är lämpliga för retur, och där förseglingen bryts efter leverans.

RETURFORMULÄR


Ifyllt returformulär skickas till:

Infravelo AB,
Trädgårdsgatan 6
45231 Strömstad

Eller via e-post till:
post@infravelo.se

Undertecknad ____________________ meddelar härmed att jag / vi vill utnyttja den returrätt som gäller i samband med mitt / vårt köpeavtal för följande varor / leverans av följande varor:


– Beställt __________ (datum) / mottaget __________ (datum)

– Kundens namn: ______________________________

– Kundens adress: __________________________

– Kundens signatur (endast om innehållet i formuläret skickas på papper): ________________________

– Dagens datum: _____________