Wood 6

Wood 6 är en eldpanna lite utöver det vanliga. Här faller glöd och aska ner och ut när veden brinner ner. Denna bör därför placeras och användas på platser med lite vind och där elden inte lätt kan sprida sig. I gengäld ger Wood 6 mycket ljus och värme, då hela eldkammaren är exponerad.

Prisförfrågan