Grillos 13

Grillos 13 är en eldpanna i cirkulär design. Eldpannan bidrar till en säkrare eldstad, och lyfter elden över marken så att draget förbättras och luftfuktigheten minskar.

Prisförfrågan