Grillos 1

Grillos 1 är en pyramidformad smal grill med skyddad grillkammare. Höjden på 220 cm gör att röken leds bort och lämnar i mindre utsträckning ett luktavtryck på kläder och liknande. I botten har grillen ett väderskyddat rum för förvaring av ved, tändstickor och liknande. Inuti har grillen en askkopp och grillen har låsgaller på sidoytorna för att förhindra att de värms upp i onödan.

Prisförfrågan