Dodo

Dodo är en anordning för att lagra ved. Produkten säkerställer naturlig ventilation, men också skydd mot nederbörd. Dodo kan användas både vertikalt och horisontellt och vertikalt kan den förses med bordsskiva om så önskas. Enheterna bidrar även till ett bra estetiskt utseende både med och utan ved. Produkten kan även användas inomhus.

Prisförfrågan