Beecut

Beecut är en anordning för att lagra ved. Produkten säkerställer naturlig ventilation, men också skydd mot nederbörd. Flera Beecut-enheter kan kombineras och byggas ut till större väggar för förvaring och torkning av större mängder ved. Gärna i kombination med andra liknande enheter som Bee. Enheterna bidrar också till ett bra estetiskt utseende både med och utan ved. Produkten kan även användas inomhus.

Prisförfrågan