Wood 5

Wood 5 är en eldstad designad så att aska och glöd samlas i botten automatiskt. Den bör därför placeras på en brandsäker yta som inte leder värme på ett sådant sätt att elden inte kan sprida sig. Konstruktionen gör att brännkammaren är något skyddad från vinden samtidigt som man säkerställer att veden brinner ner helt med hjälp av gravitationen.

Prisförfrågan