Cover

Cover är et sopskåp designad för att dölja avfallsbehållare. Produkten bidrar till en bättre estetisk upplevelse. Hjulskenor ser till att sektionerna kan rulla fritt för att öppna de olika sektionerna. Om så önskas kan designen anpassas till både fler och färre behållare, och behållare med olika volymer.

Prisförfrågan