Bastion 5

Bastion 5 kan användas som bänk eller planteringskärl. Produkten kan levereras med eller utan träbeklädnad. Bastion 5 ingår i en serie produkter som kan sättas ihop och utökas på en rad olika sätt. Planteringslådan kan förses med duk, självbevattningssystem, jord, växter och annat efter önskemål. Många konfigurationer är möjliga. Version med och utan träskydd, kan placeras varannan i rader, etc.

Prisförfrågan