Barrier 1

Barrier 1 är en staketmodul i cortenstål. Modulen skruvas fast i underlaget, placeras i ett fundament eller gjuts ner. Produkten lämpar sig väl för användning i städer och tätorter, och för att separera mjuka och hårda trafikkanter. Användningen av cortenstål ger låga underhållskrav och lång livslängd. Detta resulterar också i produkter med låga livstidskostnader.

Prisförfrågan